Strategiat ja työkalut React-sovellusten hakukoneoptimoinnin tehostamiseen


SEO on välttämätöntä.

Hakukoneoptimoinnilla, joka tunnetaan yleisesti nimellä SEO, on ratkaiseva rooli sovelluksen tai verkkosivuston menestyksen määrittelyssä, koska se määrittää vastaanotetun orgaanisen liikenteen määrän. SEO viittaa käytäntöön säännellä milloin, missä ja miten sovellus/verkkosivusto näytetään hakukoneen sijoituksissa.

SEO on tärkeämpi verkkosovelluksille kuin verkkosivustolle. Tämä johtuu siitä, että verkkosovellukset sisältävät yleensä vähemmän julkisia sivuja ja jokainen näistä sivuista on esitettävä mahdollisimman tarkasti. Lisäksi verkkosovelluksilla on todennäköisesti monimutkaisia ​​käyttöliittymiä, joiden vuoksi hakukoneiden indeksointirobotit voivat kompastua ja sulkea sovelluksen sisällön pois hakemistoistaan.

Ja hakukoneoptimointi on vaivalloista, jos verkkokehitykseen käytetään Reactin kaltaista etupään tekniikkaa. Onneksi tällaiset haasteet voidaan ratkaista käyttämällä tuottavia strategioita, harkittuja säätöjä ja tehokkaita SEO-työkaluja.

Tämä viesti käsittelee yhtä yrittäjien halutuimmista kysymyksistä – React-sovelluksen SEO-strategioista. React on yksi suosituimmista valinnoista verkkosovellusten kehittämiseen, ja sen tiedetään menestyvän huonosti SEO:n suhteen. Siksi tämä kirjoitus opastaa sinua React-sovelluksen kohtaamien yleisten hakukoneoptimointihaasteiden, parhaiden käytäntöjen läpikäymiseen näiden esteiden ratkaisemiseksi ja tärkeiden työkalujen läpi, jotka nopeuttavat React-sovelluksen hakukoneoptimointia.

SEO:n merkitys

Miten hakukone toimii?

Kun käyttäjä kirjoittaa hakusanoja selaimen hakukenttään, hakukone päättää, missä järjestyksessä verkkosivut näytetään. Hakukone käyttää algoritmeja jokaiselle verkkosivulle tallennettujen tietojen tutkimiseen.

Näiden tietojen perusteella algoritmit päättävät, mikä web-sivujen sisällöstä vastaa eniten käyttäjän kirjoittamia avainsanoja. Rankingalgoritmien mukaan käyttäjäystävällisimmiksi katsotut sivut näkyvät kymmenen parhaan joukossa. Tässä tärkeimmät vaiheet!

Indeksointi: Indeksointirobotit, kuten Google-botit, etsivät uusia ja päivitettyjä verkkosivuja. Tämä prosessi suoritetaan joko seuraamalla tunnettujen sivustojen linkkejä tai indeksoimalla web-isännän hallinnoimia verkkosivuja ja sivustoja.

Indeksointi: Google tutkii tunnistetut uudet sivut ymmärtääkseen niiden tekstien, kuvien tai videoiden kautta näkyvän sisällön. Google ymmärtää parhaiten tekstin kautta näytettävän sisällön – merkitykselliset otsikot, metakuvaukset jne..

Sijoitus: Tämän jälkeen Google tarjoaa luettelon sivuista, jotka on luokiteltu sisällön laadun ja käyttäjien hakujen osuvuuden tason mukaan – kaikkein osuvimmista.

SEO:n rooli

On erittäin toivottavaa, että verkkosivu näkyy hakutulosten kymmenen parhaan joukossa, jotta samanlaista sisältöä etsivät käyttäjät näkevät sen. SEO:n tehtävänä on vakuuttaa hakukoneen algoritmit siitä, että tietty verkkosivu vastaa parhaiten käyttäjän etsimää sisältöä.

Tästä syystä verkkokehittäjien on tehtävä verkkosivustosta/verkkosovelluksesta SEO-ystävällinen sisällyttämällä siihen tiettyjä koodimuutoksia, säätöjä ja lisäosia. Sinun on myös kiinnitettävä huomiota SEO-edellytyksiin, kuten tehokkaat avainsanat, otsikon kuvaus, otsikkotunnisteet sivuilla, alt-tunnisteet kuvissa, kanoniset tunnisteet ja OpenGraph-tiedot.

React-sovellusten kohtaamat SEO-haasteet

SPA käyttö

React-pohjaisen SPA:n (Single Page Apps) käyttö suositaan verkkosovelluksille ja verkkosivustoille, koska se lyhentää latausaikaa huomattavasti. SPA:t päivittävät sisällön päivitettäessä lisäosia/muutoksia; perinteisen koko sivun uudelleenlatauksen sijaan. Tämä lähestymistapa parantaa sivun suorituskykyä ja reagointikykyä, mutta asettaa SEO-haasteita, kuten alla on kuvattu:

SPA:t kohtaavat todennäköisesti indeksointiongelmia. Yksisivuinen sovellus voi tarjota sisällön vasta, kun sivu on ladattu kokonaan, ja jos lataus on kesken, kun botti indeksoi sivua, robotti näkee tyhjän sivun. Tämän seurauksena suurta osaa verkkosivusta ei indeksoida, mikä johtaa alempaan hakusijoitukseen.

JavaScriptin käyttö: SPA käyttää JavaScriptiä sisällön lataamiseen dynaamisesti eri web-sivumoduuleihin. On suuri mahdollisuus, että robotit saattavat jättää JavaScript-sivuja käyttämättä.

Rajoitettu indeksointibudjetti

Indeksointibudjetti viittaa tietyn verkkosivuston sivujen enimmäismäärään, jonka hakukoneiden indeksointirobotit voivat käsitellä tietyssä ajassa. Jokaiselle skriptille varattu aika on yleensä viisi sekuntia. Useimpien JavaScript-verkkosivujen komentosarjan lataaminen, jäsentäminen ja suorittaminen kestää kuitenkin yli viisi sekuntia latautumiseen. Tämän seurauksena Google-botin indeksointibudjetti loppuu sivustollesi ja sen on poistuttava siitä ennen kuin indeksointi on valmis.

Kyvyttömyys luoda sisäänrakennettuja sivustokarttoja

Google-bottien on arvioitava sivustokartat – tiedostot, jotka sisältävät tärkeitä tietoja verkkosivusta, videosta jne. – ymmärtääkseen verkkosivun, jotta ne voivat indeksoida sen oikein. React ei kuitenkaan pysty luomaan sivustokarttoja annetuissa puitteissa.

Sisällönkuvauskentät

Saadakseen korkeampia hakukonesijoituksia verkkosivulla on oltava yksilölliset otsikot ja kuvaukset jokaiselle sivulle. jos kaikki sivut eivät päädy samoihin Google-tietoihin. React ei voi muuttaa tageja.

JavaScript-sivujen indeksointi on epätodennäköistä

Google indeksoi aiemmin vain HTML-sivuja, mutta nyt Google väittää käyttävänsä myös JavaScript-sivuja. Jotkut pullonkaulat kuitenkin jatkuvat ja Google saattaa ladata JS-sivuja tai olla lataamatta. JS-sivujen indeksoinnin todennäköisyys riippuu useista tekijöistä, kuten epäselvien koneiden käytöstä, tavasta, jolla JavaScript moninkertaisesti täytetään tai siirretään, ja niin edelleen.

Strategiat ja työkalut React-sovellusten hakukoneoptimoinnin tehostamiseen

Isomorfiset reagoivat sovellukset

Isomorfisen JS-teknologiaan perustuvan verkkosivuston/verkkosovelluksen kehittäminen Reactissa on käyttökelpoinen ratkaisu SEO:n tehostamiseen. Tämä tekniikka havaitsee automaattisesti, onko asiakaspuoli poistanut JS-sivun käytöstä vai ei, ja jos Javascript on poistettu käytöstä, Isomorphic JS hahmontaa koodin palvelinpuolella ja lähettää sitten verkkosivun sisällön asiakkaalle.

Näin kaikki olennainen sisältö ja muut edellytykset, mukaan lukien metatiedot ja HTML/CSS-tunnisteet, ovat indeksointirobottien saatavilla sivun latauksen yhteydessä.

Kun JS on käytössä, ensimmäinen sivu hahmonnetaan palvelimella. Näin selain voi vastaanottaa HTML-, CSS- ja JavaScript-tiedostoja. Sen jälkeen JS alkaa toimia ja jäljellä oleva sisältö ladataan dynaamisesti.

Esihahmonnus

Esirenderöinti on yksi näkyvimmistä lähestymistavoista, joka on otettu käyttöön yksisivuisten sovellusten sekä monisivuisten verkkosovellusten SEO-ystävällisyyden parantamiseksi. Tätä lähestymistapaa hyödynnetään aina, kun hakukonebotit tai indeksointirobotit eivät pysty hahmontamaan sivuja tehokkaasti.

Prerenderit ovat erillisiä ohjelmia, jotka rajoittavat verkkosivustolle tehtyjen pyyntöjen määrää. Kun indeksointirobotti lähettää pyynnön, esihahmontaja lähettää verkkosivulle/sivustolle välimuistissa olevan staattisen HTML-version. Ja jos nämä verkkosivut lähettävät pyynnön, sivu latautuu normaalisti.

Nämä ohjelmat ovat vaivattomia toteuttaa, tukevat uusimpia verkkouutuuksia ja suorittavat tehokkaasti erityyppisiä uusimpia JS-tiedostoja siirtämällä ne staattiseen HTML:ään. Tällaisilla palveluilla on kuitenkin hinta, niiden lataaminen kestää liian kauan, jos tiedostot ovat suuria, ja ne ovat vähemmän tehokkaita sivuilla, jotka muokkaavat tietoja usein.

Palvelinpuolen renderöinti

Asiakaspuolen renderöinti ei ole SEO-ystävällinen vaihtoehto, koska robotit eivät joko pysty havaitsemaan mitään sisältöä tai vastaanottavat vain vähän sisältöä, mikä johtaa virheelliseen indeksointiin. Mutta jos käytät palvelinpuolen renderöintiä, selaimet/botit vastaanottavat HTML-tiedostot, jotka sisältävät koko sisällön, ja siten sivu indeksoidaan oikein. johtaa korkeampiin hakukonesijoituksiin.

Palvelinpuolella hahmonnettavan SPA:n suunnittelemiseksi React-kehittäjien on lisättävä ylimääräinen Next.js-kerros verkkosovellusta luodessaan.

URL-kirjainkoko ja ‘Href’-käyttö

Kun verkkosivun URL-osoite sisältää sekä isot että pienet kirjaimet, Google pitää niitä erillisinä sivuina, mikä johtaa sivujen päällekkäisyyteen. Joten on suositeltavaa luoda kaikki URL-osoitteet käyttämällä vain pieniä kirjaimia.

Google-botit eivät pysty lukemaan “onclick”-linkkejä, joten on suositeltavaa määrittää web-sivujen linkit käyttämällä “href”. Näin robottien on helpompi paikantaa sivusi ja käydä sillä.

React App SEO -työkalut

Reaktiokypärä

Tämä on kirjasto, jonka avulla kehittäjät voivat asettaa HTML-metatiedot komponentin otsikkoon. Tämän työkalun avulla voidaan helposti päivittää sisällönkuvauskentät sekä asiakas- että palvelinpuolella.

Reaktiokypärä tukee kaikkia kelvollisia head-tunnisteita, mukaan lukien meta, otsikko, skripti, NoScript, tyyli, linkki ja perusta; palvelinpuolen renderöinti; ja kaikki otsikkotunnisteiden, body- ja HTML-määritteet. Lisäksi se mahdollistaa takaisinsoiton DOM-muutosten seurannasta. Sisäkkäiset komponentit ohittavat pään päällekkäiset muutokset, ja nämä kaksoispään muutokset säilyvät, kun ne määritetään saman komponentin alla.

Tämä työkalu ei ainoastaan ​​tee verkkosovelluksestasi hakukoneoptimointia ja sosiaalista mediaa sopivaksi, vaan helpottaa myös sivun otsikon, metatietojen ja kielen muokkaamista. Yhdistä palvelinpuolen renderöinti React Helmetiin saadaksesi parhaat tulokset.

React Snap

Tämä työkalu vastaa verkkosovelluksen esihahmontamisesta staattiseen HTML-muotoon ja käyttää Päätön Chrome kaikkien saatavilla olevien linkkien indeksointiin suoraan juuresta. Lisäksi, React Snap sisältää nollakonfigurointimenetelmän – sinun ei tarvitse huolehtia sen toiminnasta tai konfigurointitekniikoista.

Lisäksi se käyttää todellista selainta kulissien takana välttääkseen ei-tuetut HTML-ominaisuudet, kuten Blobs, WebGL jne., liittyvät ongelmat, eikä se ole riippuvainen Reactista.

React Router v4

Tämä on komponentti reittien luomiseen eri sivujen/komponenttien välillä ja mahdollistaa SEO-ystävällisen rakenteen omaavan verkkosivuston kehittämisen.

Loppusanat

Toivon, että viestini on valinnut sinulle SEO:n tarvittavista ominaisuuksista ja tarjonnut runsaasti tietoa parhaista käytännöistä ja työkaluista, joita veteraanit käyttävät SEO-sijoituksen nopeuttamiseen.

Jos tarvitset lisäapua SEO-ystävällisen React-sovelluksen kehittämisessä, ota yhteyttä Biz4Solutionsiin, erittäin kokeneeseen mobiili-/verkkosovelluskehitysyritykseen, joka tarjoaa huippuluokan React/React Native -sovelluskehityspalveluita asiakkaille ympäri maailmaa.

Source link

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may also like these

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.