11 parasta SEO-taitoa, joista markkinoijien tulisi tietää vuonna 2022


Tarkoitusanalyysi Tarkoituksena on purkaa käyttäjän tarkoitus sen avainsanan takana, jota he haluavat tehdä hakukoneessa. Hakijan tarkoituksen ymmärtäminen voi osoittautua keskeiseksi pätevyydeksi, joka voi auttaa markkinoijia tyydyttämään käyttäjien tarpeet, kun he saapuvat sivulle.

Tämä myös moninkertaistaa todennäköisyyden, että sivu tulee esiin hakukoneiden tulossivuilla (SERP).

Käyttäjien on ymmärrettävä, mitä hakukoneet näkevät käyttäjien haluavan etsimästään sisällöstä. Käyttäjien aikeet voivat vaihdella huomattavasti myös paikallisten hakujen yhteydessä. Joskus käyttäjät saattavat haluta valita paikallisen ravintolan, kun taas toisinaan he saattavat olla halukkaita vertailemaan ravintolassa tarjolla olevia vaihtoehtoja paikallinen alue.

2. Koodaus

SEO-asiantuntijoiden ei tarvitse olla täysivaltaisia ​​kehittäjiä; SEO:n perusymmärrys kuitenkin vain auttaa asiaa. Tämä voi auttaa markkinoijia löytämään ja korjaamaan indeksointiin, indeksointiin ja hahmontamiseen liittyviä ongelmia.

Koodauksen perusteiden ymmärtäminen tai koodin lukeminen voi parantaa SEO-taitojasi. SEO-tekniikoiden hyvä ymmärtäminen mahdollistaa yhteydenpidon kehittäjien kanssa miellyttäväksi ja melko sujuvaksi.

Tämä voi auttaa SEO-asiantuntijoita olemaan parempia skeeman kirjoittamisessa ja virheenkorjauksessa. Lisäksi uusien taitojen, kuten Pythonin ja SQL:n, oppiminen voi auttaa markkinoijia virtaviivaistamaan valtionyhtiöiden prosessejaan, koska he voivat automatisoida työvoimavaltaisia ​​toimintoja, kuten URL-osoitteiden uudelleenohjauksia ja avainsanatutkimusta.

3. Dekoodauspalvelimen hallinta

Palvelin pystyy todennäköisesti käsittelemään paljon verkkosivuston vierailijoita. SEO-asiantuntijoiden on ymmärrettävä, kuinka palvelimet voivat vaikuttaa verkkosivuston indeksoitavuuteen, latausnopeuteen ja luotettavuuteen. Tämä välttämätön tekninen SEO-taito tarjoaa sinulle kokonaisvaltaisen näkemyksen siitä, kuinka web-hosting voi vaikuttaa loppukäyttäjän kokemukseen verkkosivustollasi.

Myös tällä tavalla Google pääsee käsiksi välttämättömiin tarpeisiin luodakseen vahvan teknisen perustan käyttäjien kokemusten optimoinnille.

Markkinoijien on myös yritettävä ymmärtää, miten geoaitaus; ensisijaiset ja toissijaiset maantieteelliset sijainnit vaikuttavat hakukoneoptimoinnin tuloksiin. Lisäksi heidän on pohjimmiltaan ymmärrettävä käsitteet, kuten käytettävyysaika ja sijainti, ja kuinka nämä parametrit voivat vaikuttaa heidän verkkosivustojensa suorituskykyyn hakukoneiden tulossivuilla (SERP). Tällä tavalla palvelimien tuntemus voi auttaa SEO-tuloksiasi.

Parempi palvelinkoodien tuntemus standardien 404 ja 301 lisäksi voi auttaa markkinoijia kommunikoimaan tehokkaammin palvelimista vastaavien kanssa kriittisissä ongelmissa.

Opi yleisistä virheistä, kuten 502 ja 504. 5XX-virheet symboloivat yleensä sitä, että palvelimessa on jotain vikaa, joka estää asiakkaan pyynnön. Tilakoodien todelliset merkitykset voi ymmärtää katsomalla osoitteessa httpsstatuses.com.

4. Kirjoittaminen ja muokkaaminen

SEO ja sisältöstrategia kulkevat käsi kädessä. Kukaan ei ehkä itse ole suuri sanaseppä; kirjoitustaitosi hiominen ei kuitenkaan koskaan tee pahaa. Huolimatta siitä, kuinka hyvä olet SEO-strategiassasi, kukaan ei edes välitä sisällöstäsi, ellet pysty luomaan emotionaalista resonanssia kohdeyleisöryhmiesi kanssa.

Kirjoitustaitosi täydentämiseksi joillekin muille strategioille on annettava yhtäläinen sysäys, kuten muokkaus ja oikoluku.

SEO-strategia, jota sovelletaan yhdessä räätälöidyn ja kohdistetun sisältöstrategian kanssa, auttaa markkinoijia optimoimaan kokonaissisältöpelinsä parempaan suuntaan.

SEO-painotteinen kirjoittaminen auttaa markkinoijia tarjoamaan sisältöään suuremman yleisöryhmän edessä.

5. Määritä, raportoi, tarkasta, täydennä ja optimoi SEO KPI:t

SEO-markkinoijien on ymmärrettävä, että menestyäkseen SEO-maailmassa heidän on määriteltävä omansa SEO KPI:t. Hakukoneoptimoinnin tehokkuusindikaattoreiden tulisi ihannetapauksessa olla linjassa liiketoimintatavoitteidesi sekä hakukoneoptimoinnin perustavoitteiden kanssa. Markkinoijien on priorisoitava sidosryhmien odotukset SEO-raporteissaan.

Markkinoijien on myös opittava keksimään tapoja osoittaa tekemänsä työn todellinen arvo. KPI-raportit tulisi tehdä tavalla, jonka avulla loppulukijat voivat mitata niitä ja tehdä päätelmiä liiketoiminnasta.

Markkinoijien tulisi myös jatkuvasti työskennellä KPI:iden jalostamiseksi ja optimoimiseksi. Hyvin rakennetut, tarkat ja totuudenmukaiset raportit antavat SEO-markkinoijille ja sidosryhmille mahdollisuuden optimoida liiketoimintansa ylä- ja alalinjat SEO-johtajien ehdottamien strategioiden mukaisesti.

6. Prekognitiiviset oivallukset

Trendilouhinta on pohjimmiltaan yksi SEO-markkinoijien tärkeistä taidoista. Todellinen taito on kuitenkin se, kuinka markkinoijat voivat rakentaa strategioita, joissa he ovat jo hyviä.

Tietoihin perustuvat ennakoivat oivallukset auttavat liikemiehiä ja sidosryhmiä tekemään oikeita päätöksiä oikeaan aikaan optimoidakseen kokonaishakukoneoptimointipelinsä. SEO-markkinoijien tulee olla hyvin perehtyneitä tekniikoihin, kuten tietojen ETL:iin (poimiminen, muuntaminen ja lataaminen), jotta he voivat vahvistaa prekognitiivisia oivalluksia juuri oikeaan aikaan.

Lisätäkseen luontaisia ​​taitojaan SEO-markkinoijat voivat myös erikoistua raportointiin ja suurten tietojen ja tekniikoiden, kuten automaation ja koneoppimisen, käsittelyyn.

7. Lokitiedostojen analyysi

Lokitiedostoanalyysin avulla SEO-markkinoijat pystyvät tietueen perusteella ymmärtämään, ketkä ovat vierailleet heidän verkkosivuillaan ja mitä tarkoituksia varten he ovat vierailleet.

Lokitiedostojen analysointi voi myös auttaa markkinoijia ymmärtämään tietyt sivut, joilla on vieraillut, ja tiedot laitealustoista, joilla nämä sivut on avattu.

Tämä auttaa käyttäjiä ymmärtämään Googlebotin tai muiden hakukoneiden indeksointirobottien käyttäytymistä sivustoissaan. Analysoimalla lokitiedostoja voidaan ymmärtää paremmin, mille sivuille hakukonebotit pääsevät tai eivät pääse.

SEO-asiantuntijat voivat myös tunnistaa verkkosivustonsa ansoja tai verkkosivustonsa indeksointitiheyden. Nämä mallit mittaavat tekniset SEO-asiantuntijat voivat pitää itsensä ajan tasalla seuraavista vaiheista.

SEO-asiantuntijoiden tulisi kehittää taitojaan siten, että he analysoivat lokitiedostot tarpeeksi tehdäkseen niistä hyödyllisiä oivalluksia tai johtopäätöksiä.

8. Ota siirtosi käyttöön

SEO-asiantuntijoina markkinoijien tulisi antaa paljon sysäystä sille, kuinka he osoittavat erinomaisia ​​taitoja verkkosivustojen siirtymisen helpottamiseen. Suosittelen hankkimaan käytännön kokemusta tietyistä monimutkaisemmista skenaarioista, kuten useiden verkkosivustojen yhdistämisestä ja pohjimmiltaan verkkosivustojen siirrosta.

9. Look Beyond Google

Google on maailman ykkönen hakukone. Epäilemättä jokainen meistä haluaa sijoittua Googlessa. Esittelyssä ensimmäisellä sivulla tai jopa SERP:iden satunnaisissa asetuksissa markkinoijat voivat luoda maksimaalisen vetovoiman sisältönsä kautta.

Kuitenkin aikakaudella monikanavainen markkinointi, yleisösi etsivät lisää. Digitaalisten ja fyysisten kokemusten saumaton yhdistelmä on yhdistettävä palvelemaan yleisöäsi heidän etsimästään dataohjautuvalla ja tarkoituksenmukaisella, mutta kokonaisvaltaisesti saumattomalla kokemuksella.

Lisäksi Google kehittyy päivä päivältä entistä edistyneempänä hakukoneena, joka priorisoi tarkoitukseen perustuvat kyselyt. Tästä syystä suurin osa verkkosivustollesi suunnatusta hakuliikenteestä alkaa orgaanisesti konvertoitua itse SERP:issä, elleivät he etsi kattavampaa tai yksityiskohtaisempaa tietoa tai ratkaisuja tuotteiden tai palveluiden muodossa.

Näistä syistä johtuen verkkovastaavien on keskityttävä useampaan hakukoneeseen. Yhdessä Googlen kanssa heidän on optimoitava muita elossa olevia hakukoneita, kuten Yahoo ja Bing. Myös optimointi YouTube on olennainen aikakaudella, jolloin visuaaliset kuvat ja videot ovat kasvamassa päivä päivältä.

Hakukoneiden ohella sosiaalisen median kanavasi ovat myös kattava viittausliikenteen lähde; Siksi suurempi osa painopisteestä on siirrettävä mahdollisimman suuren viittausliikenteen saamiseen sosiaalisten kanavien, kuten Pinterestin, LinkedInin, Facebookin ja Twitterin, kautta.

Sinun tulisi myös optimoida arvostelusi ja viittauksesi tietyillä alustoilla, kuten Yelp.com, TripAdvisor ja muilla. Joten jos brändisi ei ole vielä esiintynyt näillä alustoilla, aloita näiden kanavien hyödyntäminen ja opi kehittämään arvovaltaisempi, luotettavampi ja kattavampi brändiääni, joka lisää verkkosivuston liikennettä ja konversioita.

10. Usean alueen kattavan verkkosivuston hallinta

Kyllä, sinun on katsottava kansallisten SEO-taktiikkojen ulkopuolelle ja opittava viemään yrityksesi kansainväliselle tasolle ja optimoimaan verkkosivusi muille kielille kuin englanniksi.

Ensisijaiseen maantieteelliseen kohdistaminen on tärkeää; Mutta entä jos haluat kirjaimellisesti viedä yrityksesi maailmanlaajuiseksi. Tällaisissa tapauksissa saatat joutua optimoimaan useille maantieteellisille alueille ja useille kielille.

Tämä voi olla melkoinen tehtävä. Joidenkin A/B-testien ja kokeilujen avulla tämä on kuitenkin väistämätöntä. Yrityksesi maailmanlaajuiseksi tekeminen vaatii jatkuvaa SEO-tietojesi syventämistä, paljon kokeiluja ja viime kädessä taitojen teroittamista päivitetyn liiketoimintamallin valossa.

11. Kehitä kattava PR-strategia

PR (PR) on kaikkialla. Niin kauan kuin sinulla on yhteisö, johon panostat, sinun on työstettävä PR-strategiaasi. Lisäksi nykyaikaisen markkinoinnin tekosyynä PR on lähes synonyymi brändipääoman rakentamiselle, vahvemman brändiäänen kehittämiselle ja luotettavalle monikanavaiselle maineenhallintakehykselle.

Joten näet, kyse ei ole enää vain brändistä, vaan brändistä, joka toimii visiolla ja puhuu siitä äänekkäästi. Et voi jättää unohduksiin ideologioita ja arvoja, jotka pakottivat sinut aloittamaan ja odottamaan yrityksesi menestymistä.

PR on myös välttämätön verkostomarkkinoinnissa, ja siksi kaikkien nykyaikaisten markkinoijien on terävöitettävä PR-taitojaan ja työskenneltävä vähitellen rakentaakseen ja optimoidakseen luotettavan ja kestävän PR-kehyksen, joka tukee juurta, josta brändisi haarat juontavat juurensa ja pakottavat heidät kasvamaan. lisääntyä entisestään.

Tiivistettynä

Digitaalisen tilan kasvaessa pitkälti poikkitieteelliseksi, nykyaikaisten markkinoijien on hyödynnettävä tilaisuutensa kasvaa ammattilaisina. Kiihtyneen digitaalisen muutoksen aikakaudella taitojaan työskenteleville voi avautua monia uusia ja mielenkiintoisia mahdollisuuksia.

Hakukoneoptimoinnin asiantuntijan mahdollisuudet ovat myös rajattomat, ja edellä esitellyt ovat vain muutamia vinkkejä, joiden avulla sinusta tulee vakuuttavampi SEO-ammattilainen.

Source link

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.