Rakenna vahvempia yhteyksiä psykologian avulla


Brändäystiede: Kuinka käyttää psykologiaa vahvempien yhteyksien luomiseen yleisöösi

Brändäys on vaikutusvaltainen työkalu yrityksille luoda ja ylläpitää yhteyksiä kohdeyleisöön. Kuitenkin, jotta rakentaa vahva brändiyritysten on ymmärrettävä tietyt psykologiset periaatteet luodakseen emotionaalisen yhteyden, joka resonoi yleisönsä kanssa.

Katsotaanpa joitain asiaankuuluvia psykologisia periaatteita ja strategioita, joita yritys voi käyttää luodakseen vahvemman yhteyden yleisöönsä.

Kohdeyleisön ymmärtäminen

Onnistunut brändäys edellyttää syvällistä kohdeyleisösi ymmärtämistä. Tällaisen käsityksen saaminen edellyttää perusteellista tutkimusta yleisösi demografisten tietojen, mieltymysten, arvojen ja toiveiden tunnistamiseksi. Tämän tiedon avulla voit sovittaa brändisi viestin, visuaalisen identiteetin ja viestintätyylin paremmin yleisösi tarpeisiin ja toiveisiin.

Branding-tiede: Kohdeyleisön ymmärtäminen

Voit oppia lisää yleisöstäsi kuuntelemalla heitä aktiivisesti. Eri tapoja kuunnella yleisöäsi ovat seuraavat:

  • Sosiaalisen median kuuntelutyökalut
  • Google-hälytykset,
  • Tuotemerkin seurantaohjelmisto

Johdonmukaisuus ja tuttuus

Johdonmukaisuus auttaa vahvistamaan tuotemerkin tunnettuutta ja lisää luottamusta ja uskollisuutta, mikä helpottaa yleisön yhteydenpitoa ja muistamista brändiisi. Tämä johtuu siitä, että ihmiset ovat tottumuksia ja pitävät parempana sitä, mikä on heille tuttua. Lisäksi, kun brändi on ansainnut yleisönsä luottamuksen, on paremmat mahdollisuudet saada anteeksi, jos se tekee jotain väärin.

Yritys voi luoda tuttua ja vahvistaa brändi-identiteettiään tarjoamalla johdonmukaisen yhtenäisen brändikokemuksen kaikissa kosketuspisteissä. Esimerkiksi brändin logon, typografian, värien, laadun ja äänen sävyn tulee olla johdonmukaisia. Kaikki logon tai brändin erot voivat saada yrityksen näyttämään päättäväiseltä tai vaihtelevalta tai viitata siihen, että tuote on väärennetty.

Tunnebrändäys

Ei se ole mikään salaisuus tunteilla on merkittävä rooli brändin havainnoinnissa ja päätöksentekoon. Joten hyödyntämällä kohdeyleisösi emotionaalisia tarpeita ja toiveita voit luoda tehokkaan yhteyden. Tätä varten sinun on tunnistettava tärkeimmät tunteet, jotka sopivat brändiisi, ja luotava viestit, visuaalit ja brändikokemuksesi herättämään nämä tunteet.

Tunnebrändäys
Tiede brändäyksestä: Emotionaalinen brändäys

Kun olet tunnistanut ne, voit luoda bränditarinan ja -viestin, joka resonoi yleisösi tunteiden, arvojen ja toiveiden kanssa. Esimerkiksi herättämällä positiivisia tunteita, kuten iloa, nostalgiaa, yhteenkuuluvuuden tunnetta tai inspiraatiota, voit luoda vahvempia yhteyksiä yleisöösi.

Brändin persoonallisuus

Brändin persoonallisuus viittaa ihmisen kaltaisiin piirteisiin ja ominaisuuksiin, jotka liittyvät brändiin, mikä tekee siitä “inhimillisemmän”. Esimerkiksi nykypäivän kuluttajat suhtautuvat usein skeptisesti liian hienostuneisiin tai epäaitoisiin brändäystoimiin. Sen sijaan on parempi olla läpinäkyvä, aito ja uskollinen brändin arvoille. Tämä rakentaa uskottavuutta ja edistää aitouden tunnetta, joka resonoi kuluttajien keskuudessa.

Siksi anna brändillesi a erillinen persoonallisuus tai arkkityyppi joka sopii kohdeyleisösi kanssa luoden luottamusta ja yhteyksiä heidän kanssaan. Voit tehdä tämän määrittämällä persoonallisuuden piirteet, jotka parhaiten resonoivat yleisösi kanssa, ja sisällyttämällä ne brändisi visuaaliseen identiteettiin, äänensävyyn ja yleiseen brändikokemukseen.

Yhteisöllisyys ja yhteenkuuluvuuden tunne

Ihmiset on johdettu tuntemaan kuuluvansa ryhmään, jolla on yhteinen kanta. Yritykset voivat käyttää tätä ihmisen käyttäytymisen näkökohtaa brändäyksessä rakentamalla kannattajayhteisön. Tätä varten he voivat luoda avoimia verkkotiloja tai rohkaista kuluttajia vuorovaikutukseen ja jakamaan kokemuksiaan.

Tarinankerronta ja kerronta

Ihmiset ovat valmiita muodostamaan yhteyden tarinoihin ja vastaamaan niihin. Siksi tarinankerronnan avulla voit viestiä brändisi arvoista, missiosta ja tarkoituksesta tavalla, joka sitoo ja kiehtoo kuluttajat. Se auttaa myös helpottamaan brändin muistamista ja lisää yleisösi uskollisuuden tunnetta.

Tehokkaan brändäyksen osatekijänä on luoda vakuuttava brändikertomus, joka resonoi yleisösi kanssa. Kutomalla bränditarinasi viesti- ja markkinointimateriaaleihin voit luoda syvemmän ja merkityksellisemmän yhteyden yleisöösi.

Sosiaalinen todiste ja vaikutus

Ihmiset luottavat yleensä sosiaalisiin vihjeisiin päätöksiä tehdessään, joten yritykset hyödyntävät sosiaalisen todisteen psykologista ilmiötä rakentaessaan ja vahvistaessaan brändiään. Tähän voi sisältyä sosiaalisen median linkkien lisääminen portfoliosivustot tai asiakkaiden suosittelujen, asiakasarvostelujen, positiivisten arvostelujen ja suositusten julkaiseminen verkkokauppasivustoilla. Tietenkin kaikki nämä vaihtoehdot voidaan sisällyttää, mutta ne on tehtävä tavalla, joka on aito.

Tämä luo luottamuksen ja uskottavuuden tunteen brändiisi, jolloin uudet asiakkaat luottavat todennäköisemmin, ottavat yhteyttä ja valitsevat brändisi kilpailijoiden sijaan.

Personointi ja räätälöinti

Personointi luo ainutlaatuisuuden tunteen ja yhteys ja saa yleisön tuntemaan itsensä arvostetuksi. Joten aina kun mahdollista, räätälöi brändikokemuksesi yksilöllisten mieltymysten mukaan. Käytä dataa ja asiakasnäkemyksiä esimerkiksi henkilökohtaisten kokemusten luomiseen, osuvien tuotteiden tai sisällön suosittelemiseen ja kohdennetumpaan viestintään.

Kun kuluttaja tuntee itsensä ymmärretyksi ja huomioituksi, hänen yhteys brändiin vahvistuu.

Kognitiiviset vääristymät

Kognitiiviset harhat ovat synnynnäisiä psykologisia taipumuksia tai “henkisiä oikoteitä”, jotka vaikuttavat päätöksentekoon. Sellaisenaan niitä hyödynnetään usein brändäyksessä. Ymmärtämällä nämä ennakkoluulot voit suunnitella brändikokemuksia, tarjouksia ja viestejä, jotka hyödyntävät näitä kognitiivisia pikanäppäimiä ja vaikuttavat yleisösi käsityksiin ja päätöksentekoprosessiin.

Tässä on neljä esimerkkiä kognitiivisista harhoista:

1. Ankkurointiefekti

Ankkurointivaikutus on ihmisen taipumus tehdä päätös ensimmäisen saamansa tiedon katkelman perusteella. Esim. tuotteen alkuhinta. Asiakkaat luottavat sitten näihin tietoihin hintojen vertailun ja hintojen tekemisen perustana.

2. Sosiaalinen todiste

Sosiaalinen todiste, kuten aiemmin todettiin, on myös kognitiivinen harha, joka vaikuttaa kuluttajan päätöksentekoprosessiin. Siellä asiakkaat päättävät jäljitellä muiden ostajien tai vaikuttajien käyttäytymistä päätöstä tehdessään.

3. Niukkuusvaikutus

Niukkuusvaikutus kuvaa kognitiivista harhaa, jossa ihmiset antavat korkeamman arvon tuotteelle, palvelulle tai esineelle, jos sitä on vähän. Sitä käytetään yleisesti brändäyksessä, jotta saavutetaan käsitys yksinoikeudesta ja kiireellisyydestä. Vertailun vuoksi he arvostavat vähemmän asioita, jotka ovat yleisiä ja helpommin saatavilla.

4. Kehystehoste

Kehysvaikutelma viittaa siihen, kun sen esitys tai “kehystys” vaikuttaa ihmisten käsitykseen tai arvioon tuotteesta tai palvelusta. Sellaisenaan heillä on taipumus sivuuttaa tosiasiat, koska he katsovat enemmän sitä, miten ne esitetään.

Käärimistä

Tehokas brändäys on jatkuva prosessi, joka vaatii jatkuvaa arviointia ja mukauttamista pysyäksesi ajan tasalla kohdeyleisösi ja trendeistäsi. Kun sisällytät nämä psykologiset periaatteet brändäysstrategioihisi, voit luoda vahvemman ja merkityksellisemmän yhteyden yleisöösi, edistää brändiuskollisuutta ja erottua joukosta täynnä olevalla markkinapaikalla.

Muista kuitenkin, että tehokas brändäys ei ole vain tuotteiden tai palveluiden myyntiä. Kyse on emotionaalisen siteen luomisesta, joka saa asiakkaat palaamaan ja puolustamaan brändiäsi.

Viitteet

https://latana[dot]com/post/emotional-connections-to-create-forer-customer-sides/
https://tutkimus[dot]stlouisfed.org/publications/page1-econ/2021/04/01/the-anchoring-effect
https://thetotalentrepreneurs[dot]com/unleashing-the-power-of-psychology-in-branding/
https://www.frontiersin[dot]org/articles/10.3389/fpsyg.2018.02238/full
https://www.investopedia[dot]com/framing-effect-7371439Source link

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.